Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1895

y m . ERTESITO A KEGYES TANITÓRENDIEIv VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ NAu i KANIZSAI KATHOLIKUS FÖGYMNASIUMRÓL AZ 1895—96. TANEVBEN. KÖZZÉTESZI I)R. PACHINGER ALAJOS IGAZGATÓ. NAGYKANIZSA IFJ. WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL 1896. * ' i s &

Next

/
Thumbnails
Contents