Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1894

ÉRTESÍTŐ A KEGYES TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ NAGY-KANIZSAI KATH. FÖGYMNASIUMRÓL AZ 1X94 95. TANÉVBEN. KÖZZÉTESZI FARKAS JÓZSEF - IGAZGATÓ. : NAGYKANIZSA, NYOMATOTT IFJ. WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 189Ő.

Next

/
Thumbnails
Contents