Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1890

y w nr A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK * VEZETÉSE AI.ATT ÁLLÓ NAGYKANIZSAI KATH. FŐGYMNASiUMRÓL AZ 1890-91 TANÉVBEN. KÖZZÉTESZI FARKAS LÁSZLÓ IGAZGATÓ. NAGY-KANIZSA, flSCHEL J*ÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJA 1891.

Next

/
Thumbnails
Contents