Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1888

» > A KEGYES-TANlTÓRENDIEK • A . . ' • ' ' 1 ' ^ x VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ / ' ' - ' .. \ v v • • NAGYKANIZSAI KATH. FOGYMNASIUMROL AZ 1888—8\ TANÉVBEN. 1 i • / - • v v-t. . • ' 7 ' KÖZZETESZI JANKY KÁROLY IGAZGATÓ. A NAGY-KANIZSA, NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1889.

Next

/
Thumbnails
Contents