Nagybányai Hírlap, 1908 (1. évfolyam, 1-50. szám)

1908-01-19 / 1. szám

1908. január 19. NT agy báuy al Hírlap 7 Oklevél és bronzéremmel kitüntetve! Alapittatott: Sztupár Károly férfi- és nöi=czipész NAGYBÁNYÁN, HID-UTCZA 7. SZÁM. Ajánlja mindennemű belföldi divatos bőrökkel dúsan felszerelt és jóhirü J* czipész üzletét a m. t. közönség szives figyelmébe. Mérték szerinti megrendeléseket a legpontosabban eszközlök. Minden meghűlés a lábtól ered. Egyedüli óvszer az úgynevezett ,,Higiénia talp- béSés“ mely egyedül csak nálam kapható. Úgyszintén a legjobb férfi-, női- és gyermek sárczipők, tyukszemirtók és íábizza- dás elleni kenőcsök óriási nagy raktára — nálam van. 1-3 M WEISZ JÓZSEF férfi *zabó üzlete NAGYBÁNYA, VÁR-UTCZA 3­Ajánlja a mai kor igényeinek meg­felelően berendezett szabó üzletét a n. érd. közönség szives figyelmébe. Mérték szerinti megrende­lések pontosan és olcsón, rövid időn belül teljesit- . . tetnek. == 1-26 Ez oly czipő, mely a lábnak mérete és fekvése szerint, mérték után készen vehető. Mi az előnye? Hogy a beteg lábakat rendkívül kényelmes viselete folytán teljesen kigyógyitja és lehetetlenné teszi a hörkeményedés és tyúkszem képződését. Egyedüli lerakat Nagybánya és fk vidéke részére: U RADÓ ANDOR czipó- és divatáru nagy raktárában. Modern berendezés. KÖZPONTI SZÁLLODA Étterem és kávéház. Nagybányának legelső szállodája, mely úri kényelemmel és a modern kor minden kívánalmainak megfelelően van berendezve, — a városháza mellett, ■ ......-. a Rákóczi-tér és a Vár-utcza torkolatában fekszik. ~ Ko csival érkező vendégek fogatai vészére külön istálló és Kifogástalan konyha! szín a Kossutll-Utczában. Sörföraktár! Daróczi és sikárlói BOROK kihordva literenként 36 kr. Tállfai bot* kihordva 52 kr. 50 literen felül külön árengedmény. 1-52 Szálloda tulajdonos és vendéglős RÜMPOLD QYÜLR. Sürgöny: „Központi szálló Nagybánya.“ Schuster Ferencz műfogász Nagybánya, Vár-utcza 7. Ajánlja a n. érd. közönség figyelmébe modern berendezésű fogászati műtermét, hol mindennemű e szakmába vágó teendőket pontosan és jutányos ár mellett eszközöl. :f§ 1-52 Egész nap található. & &-----Rz idény------­1 f $ § §5 e lőrehaladottsága miatt ® a még raktáron lévő ® őszi és téli, csakis tiszta = gyapjuszöYetekből = § álló újdonságaimat az ismert szolid ^ áraknál még lejebb szállítottam. ü Kérem tehát ezen kedvező A alkalom felhasználását. 9 iDEUTSCH JENŐI S férfi-szabó (Mándy-ház.) 1 Mi a „Chasella" czipő r Szálloda és vendéglő megnyitás! mi Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a Kossuth Lajos-utcza ----- p 4-ik szám alatt lévő ■ ..... 33 K ossuth-Szállodát“ Ä berendezett kényelmes vendégszobákkal, valamint Jő magyar konyhával, tisztán kezelt, hamisítatlan, kitűnő italokkal láttam el. 1-6 fta kávéház. Acetilén világítás. íife§W,,stál10 és kocsiszin­Tisztelettel LANG JÁNOS. ÉTTEREM. v. Naponta friss sör. Kitűnő ilobai borok. 1-3 Figyelemmel kérjük olvasni/ Az idő előrehaladása miatt a legjobb kivitelű őszi és téli újdonságok női, férfi, leány és gyermek felöltök, minden elfogadható árért árusittatnak el. Dús választék costüm kelmék, bel- és külföldi gyapjú szövetek, minden fajta vásznak, schiffonok, paplanok és Szőnyegek, szepességi asztalneműéit és gar­nitúrák, valamint számtalan más féle áruczikkekben. Menyasszonyi kelengyék alkalmi bevásárlási helye. Tisztelettel SAUDEK ŐS MOLNÁR Sz.-Miklós-tér. fi fi fi fi fi

Next

/
Thumbnails
Contents