Református főgimnázium, Nagykőrös, 1899

£T \\ NAGYKŐRÖSI EV. REF. F 0 G-Y M N A S I r ___ rr E RT ESI TOJ E AZ 1899-900 TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: ^ ID .AlVL GEEZSOTT, KIRÁLYI TANÁCSOS, IGAZGATÓ. NAGY-KŐRÖS, 1900. BAZSÓ LAJOS KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents