Református főgimnázium, Nagykőrös, 1881

TUDÓSÍTÁS a helv. hitv. nagykőrösi az 1881-82'ik tanévben. SZERKESZTETTE o-iEíRzscasr, IGAZGATÓ.-------------------------------: 5-*: J Sfc. — ,— NAGY-KÖRÖS, 1882. NYOMATOTT OTTING ER EDE OYORSSAJTÓ.IÁN. F4erHNAsitj»R4i.

Next

/
Thumbnails
Contents