Református főgimnázium, Nagykőrös, 1869

A NAGY-KÖRÖSI HELY. HITVALLÁSÚ FŐ- ÉS ELEMI-ISKOLÁKRÓL AZ 1869/70-ik iskolai évben. SZERKESZTETTÉK HOFFER ENDRE LYCEUMI, ÉS BOROSTYÁN SÁNDOR TANITÓKÉPEZDEI IGAZGATÓ-TANÁROK.------*)w|§e4*--------------------------­■ K ECSKEMÉTEN, NYOMATOTT SZILÁDY KÁROLY ÉS FIA NYOMDÁJÁBAN. 1870. '

Next

/
Thumbnails
Contents