Szilágyi Sándor szerk.: Erdélyi Országgyűlési Emlékek 19. 1686-1688 (Budapest, 1896)

E R D É LYI TIZENKILENCZEDIK KÖTET. (1686—1688.)

Next

/
Thumbnails
Contents