Szilágyi Sándor szerk.: Erdélyi Országgyűlési Emlékek 2. 1556. sept.-1576. jan. (Budapest, 1876)

f EKDÉLYI O R S Z Á G Cx V Ű L É S1 E M L É KEK. MÁ80DI K IC Ö T E T. (1556 sept. — 1576.)

Next

/
Thumbnails
Contents