Fraknói Vilmos (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 3. Monumenta Comitialia regni Hungariae 5. 1564—1572 (Bp., 1879)

MOMMENTA COMJTIALIA REGNI HUNGÁRIÁÉ. MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK TÖRTÉNETI BEVEZETÉSEKKEL. A M. TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZEK ESZTI D B- FRAKNÓI VILMOS A M. TUD. AKADÉMIA KENDES TAGJA ÉS OSZTÁLYTITKÁRA. ÖTÖDIK KÖTET. (15 6 4 — 1 5 7 2.) BUDAPEST, A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALÁBAN. (Az Akadémia épületében.) 1 8 7 7.

Next

/
Thumbnails
Contents