Fraknói Vilmos (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 3. Monumenta Comitialia regni Hungariae 4. 1557—1563 (Bp., 1876)

MONUMENTA COMITIALIA REGrNI HUNGÁRIÁÉ. MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLEKEK TÖRTÉNETI BEVEZETÉSEKKEL. A M. TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZEKESZTI Dk. FRAKNÓI VILMOS A M. TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA ÉS OSZTÁLYTITÍCÁRA KEGYED1K KÖTET. (1557 — 156 3.) BUDAPEST, A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALÁBAN. (Az Akadémia épületéber!.) 1 8 7 7.

Next

/
Thumbnails
Contents