Fraknói Vilmos (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 3. Monumenta Comitialia regni Hungariae 3. 1546—1556 (Bp., 1876)

MONUMENTA COMITJALIA EEG NI HUNGÁRIÁÉ. MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK TÖRTÉNETI BEVEZETÉSEKKEL. A M. TUD. AKADÉMIA TüRT, BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI I)R FKAKNÓI VILMOS. A M. TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA ÉS OSZTÁLYTITKÁRA. HARMADIK KÖTET. (15 4 6 — 1 55 6.) BUDAPEST, A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALÁBAN. 1 8 7 6.

Next

/
Thumbnails
Contents