Fraknói Vilmos (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 3. Monumenta Comitialia regni Hungariae 1. 1526—1536 (Bp., 1874)

MO NT MENTA COMITIALIA REG NI HUNGÁRIÁÉ. MAGYA R ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK TÖRTÉNETI BEVEZETÉSEKKEL. A M. TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI Dr. FRAKNÓI VILMOS A M. TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA ÉS OSZTÁLYTITKÁRA. ELSŐ KÖTET. (1526 — 153 G. ) BUDAPEST, R A. T H JVI Ó E. 1 8 7 4.

Next

/
Thumbnails
Contents