dr .Barna János: Nemes családok Csanádvármegyében.

grófnővel 1899. febr. 7-én kötött házasságából születtek: Elemér (sz. 1899. dec. 4.) Judit (sz. 1901. márc. 9.) és Pál (sz. 1902. aug. 9.) 3. Emma (sz. 1846.) férj. Bene Gyuláné, később Kádár Henrikné; és 4. László (sz. 1864. márc. 12. f.); feles: Vermes Kamilla; fia: Tibor (sz. 1893. dec. II.) 1 A család róm. kath. vallású. Ruttkay-Nedeczky (felsőruttkai). Turóczmegyei, régi, adományos ne­mes család ; ősi birtoka Ruttka. A család egyik tagja, R. István, a XVIII. szá­zad végén a Békésmegyében fekvő Orosházára, majd Csabára költözött s ott Turóczmegyének 1804. febr. 28-án kelt bizonyságlevelével igazolta nemessé­gét. Két fia közül István Nagylakon, Imre pedig Sajtényban telepedett le s a fentemiitett turóczmegyei, illetve 1822. jul. 17-én kiadott békésmegyei bizony­ságlevél alapján nemességüket vármegyénkben 1822. december 30-án ki­hirdettették. 2 Az 1836. évi nemesi összeírás szerint R. Istvánnak két fia volt : Sámuel (sz. 1808. k.), magyarbánhegyesi tanitó 3 és Ferencz. A család ág. h. ev. vallású. Nemzedékrendje: 4 MIH ÁLY GÁBOR ISTVÁN I. ISTVÁN II. mészáros csabai I. 1804. ISTVÁN III. IMRE I. SZ. 1777. XII. 15. SZ. 1785. IX. 20. csizmadia szabó, sajtényi I. nagylaki 1. 1 Fároly Mária 2 Kovács Katalin SAMUEL FERENCZ * sz. 1808. k. Mócz Júlia 1 LÁSZLÓ 2 IMRE tanitó sz. 1842. sz. 1829. sz. 1833. mbánhegyesi 1. Marialaky Zsófia LÍDIA sz.—f 1846. j Saátor (kisjókai). III. Károly király 1715. máj. 25-én címeres nemes levelet adományozott S. Péter-nek, aki azt 1715. szept. 23-án Komárom­vármegyében kihirdettette. Fiai, Péter és Pál, 1725-ben, Pétertől származott unokái: Péter, János, József és Dániel, 1772. febr. 13-án igazolták nemességüket Komárommegyé­ben, majd János és leszármazottjai 1822. június 22-én vármegyénkben is ki­hirdettették nemességüket. 1 Zsebkönyv II. 637—541. Gyászjelentések. Ik. 1793. 22. — 1811. 786. — 1836. 1290. 1842. 2861. — 1847. 1683. 2785., 3321. Nöi. 1836. B. II. 634. 2 Ik. 1822. 1520. 3 Cs. 1. Akvek. 4 Akvi. adatokkal kiegészítve. Nöi. 1836.

Next

/
Thumbnails
Contents