Iratok a közös magyarszovjet űrrepülésről 1979–1980 (Budapest, 2011)

22. A űrhajós küldöttség magyarországi programja

22. AZ ŰRHAJÓS KÜLDÖTTSÉG PROGRAMJA, 1980. MÁJUS 27. - JÚNIUS 12. — Az ünnepélyes fogadtatás után az Országházban kerüljön sor az űrhajósok ki­tüntetésére. Legyenek jelen mindazon magyar meghívottak, akik az ünnepélyes fogadtatáson jelen voltak. Kapjanak meghívást: V. J. Pavlov5 elvtárs, valamint az űrhajósokkal érkezett szovjet delegáció vezetője és tagjai. — Koszorúzás a Magyar Hősök Emlékművénél és a Szabadság téri Szovjet Hősi Emlékműnél. — A magyar űrhajós és dublőrének előléptetése a Honvédelmi Minisztériumban. — Fogadás a Barátság Házában. Apró Antal elvtárs átadja az űrhajósoknak az MSZBT aranykoszorús jelvényét. — A Központi Bizottság, az Elnöki Tanács és a Minisztertanács díszvacsorája az űrhajósok tiszteletére a Parlament Vadásztermében. Legyenek jelen a Politikai Bizottság tagjai, a Központi Bizottság [külügyi] titkára, az Elnöki Tanács, a Minisztertanács, a fegyveres erők és testületek, a tömegszervezetek és tömegmoz­galmak, a Magyar Interkozmosz Tanács képviselői, az űrhajósok családtagjai (fe­leségek, szülők) és Kádár János, Losonczi Pál, Lázár György elvtársak feleségei. Kapjanak meghívást: V. J. Pavlov [nagykövet] elvtárs és a szovjet nagykövetség néhány vezető diplomatája, az Egyesített Fegyveres Erők Parancsnokságának képviselője, az űrhajósokkal érkezett szovjet delegáció vezetője és tagjai. Második nap: — Találkozás a Magyar Tudományos Akadémia vezetőivel, az Interkozmosz Tanács elnökével, valamint az Interkozmosz programban részt vevő tudósok­kal. Az űrhajósoknak átnyújtják az Eötvös plakettet.6 — Sajtókonferencia a hazai és a külföldi sajtó képviselői részvételével a Duna- Interkontinentál Szállóban.7 — Látogatás és nagygyűlés a Csepel Vas- és Fémműveknél. Méhes Lajos8 elvtárs mondjon ünnepi beszédet, az elnökségben foglaljon helyet Korom Mihály elvtárs. — Látogatás az Ideiglenesen Magyarországon Állomásozó Szovjet Déli Hadsereg­csoport Parancsnokságán.9 Harmadik nap: — Koszorúzás a Lenin-szobornál. 5 Pavlov, Vlagyimir Jakovlevics, 1971-1982 között a Szovjetunió budapesti nagykövete. 6 Eötvös-plakett alapítója az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT). 7 Ma a Marriott Szálló épülete. * Ekkor az MSZMP Budapesti Bizottságának első titkára, a PB tagja. 9 Az 1956-os forradalom leverését követően az október 23-a előtt Magyarországon állomásozó, ill. no­vember 4-ig hazánkba rendelt erőkből alakult meg a szovjet Déli Hadseregcsoport, amelynek parancs­noksága és alárendelt alakulatai 1991 nyaráig tartózkodtak hazánkban. 195

Next

/
Thumbnails
Contents