Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára ötödik kötet (Budapest, 1897)

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.* Rövidítések: b = birtok. m. = megye, megyei, f. = falu. p. = puszta. Abauj, vm., 1706. 363, 1707. 734. Abrudbánya, 1703. 53. Acs István, főhadnagy, 1706. 420. Acsády Pál, 1704. 95, 120. Ajtay Mihály, 1705. 167, 311, 322, 1706. 446, 462, 464, 478, 482. Almási Benjámin, tábori káplán, 1706. 418. — • Márton, h. főkapitány, 1706. 432, 1707. 710. — Mihály, 1705. 184, 346. András Deák, főhadnagy, 1706. 424. Andrássy György, 1703. 39, generális, 1706. 400. — István, generális, 1703. 52, 1704. 62, 65, 69, 74, 85, 96, 105, 110, 113, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 127, 131, 132, 133. 137. 139. 144. *45, 154. I7°5 189, 202, 206, 212, 220, 221, 222, 226, 230, 243, 244, 246, 251, 289, 346. — Jeremiás, 1707. 607. — Miklós, páter, 1703. 50, 53, 54, 1704. 81, 1705. 261, 1707. 599, 600, 680. — Pál, 1707. 658, 677. — Zachariás, főhadnagy, 1706. 415. Apáczák, 1706. 492. Arad, vár és város, 1703. 36, 1705. 187, 195, 200, 223, 227, 304, 307, 1706. 520, 1707. 608, 613, 617, 631, 636, 642, 643, 644, 684, 698, 712. Arad ostroma, 1705. 215. Aranyolvasztás libertásokból, 1706. 468, 478. Armbruster János, 1704. 58. Árpás, b., 1704. 133. Aszalai Ferencz, levele a m.-vásárhelyi fejedelmi beiktatásról, 1707. 615. Aszód, b., 1707. 674. Auersperg Farkas György, gróf, mun­kácsi parancsnok, 1703. 13. Austria, 1704. 84, 90, 101, 1705. 231, 247. Austriai ház, 1705. 239. — örökösödése, 1706. 364, 370, 382, 386, 389. Babócsay Pál, hadi tiszt, 1704. 95, 100. Bagi László, kapitány, 1703. 41. — Márton, főhadnagy, 1706. 424. Bagosi Pál, 1707. 623, 626, 730. — Pálné, 1704, 148. Bágyoni Zsigmond, abrudbányai arany­váltó, 1706. 453, 455. Bajmócz, 1703. 48. — megszállása, 1703. 49. Bakó István, nagykunsági kapitány, * A nevek után álló ezeres számok az évet, a kisebb számok pedig a lapszámot jelentik. V. köt. 4 8

Next

/
Thumbnails
Contents