Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt (Budapest, 1971)

Birtokosai

derzsenyei birtokrószébe iktatják, ugyanakkor Tamás özvegye Zsófia asszony elismeri, hogy a Felsődersenyeyek a jegy- és nászajándék tekintetében kielé­gítették. Imre és Mátyás egyébként ebben az évben alsózsemberi birtokrészü­ket a Felsődersenyeyeknek adják el. (1468: Eszt.kpt.m.lt. 19-2-18, Horváth Stansith lt. 12-2, 1469: Eszt.kpt.m.lt. 19-2-15, 1470: uo. 19-2-19, 1474: Gsztb. 29-36, 1494: uo. 52-14, prot. A fol. 56, 1504: DL 69537, 2505/1511: Kézirattár 585,1507: Palásthy lt. 155, 156, 1509: Gsztb. Stat.F. 1-23, Horváth Stansith lt. 12-9.) Désházy család. Amikor 1520-ban Endrédy György leányát, Annát Dalmadon és Darázsin bizonyos birtokrészekbe akarják iktatni, Désházy Pál jobbágya, ura nevében tiltakozik. 1522-ben István a nála zálogban levő Damásd várát tovább zálogosította az esztergomi káptalannak, 1523-ban pedig Kistapolcsá­nyi Jánosnak ad kölcsönt, s ennek fejében Ossödöt kapja zálogbirtokként. (1520: Eszt.kpt.o.lt. 40-4-10, 1522: Eszt.kpt.m.lt. 32-1-12, 1523: Gsztb. 29-2.) Devecsery család. 1499-ben Ilméry András és Lüley Mihály Démónd felét Devecsery György lévai várnagynak zálogosítják el. 1502-ben György Egy­házasmaróton vásárol 4 jobbágy telket, 1508-ban pedig Baloghy Benedektől vesz zálogba felsőzsemberi birtokrészt, 1510-ben a déméndi birtokrészt Zsám­bokréty Lászlónónak visszabocsátja, a következő esztendőben azonban Var­sányi Ferenc tőle akarja kiváltani Krakó praediumon levő szőlőhegyet. 1519-ben Varsányi Ferenc Devecsery György özvegyével pereskedik. 1521­ben az özvegy Unyatinon vásárol két jobbágytelket, 1523-ban azonban fiai: Bernát presbiter és Egyházasmaróthy Antal e két jobbágytelket a bozóki prépostnak adják el. 1525-ben György felsőzsemberi birtokrésze — amelyet tőle annak idején Dersenyey Mátyás vett meg — Uzapanyiti Uza Miklós bir­tokába kerül. (1499: DL 72730, TP 4-1333 más., 1502: DL 95170, 1508: Gsztb. 5-63, Stat.F. 6-12, prot. A fol. 260, prot. B fol. 208, DL 24431, 1510: TP 4-1333 más., 1511: Gsztb. 57-2, 1519: DL 72762, 1521: Gsztb. 12-37, 38, 1523: uo. prot. B fol. 21, 1525: uo. prot. B fol. 76). Devicsey család. 1273-ban említik János fia Deme(ter) fiait: Mátyást és Tivadart. 1287-ben Deme fia Mátyást említik. A Devicsey családról több ada­tunk nincs, maga a község Dobrona, majd 1464-től Litva várának tartozéka. (2273/1408: DL 69347, 1287: DL 40182.) Dezséry György. 1469-ben Báton egy ház birtokosa. (DL 16785.) Disznósy család. A Zsemberyekkel rokon család, sőt maguk a Zsemberyek is sokszor birtokukról „Disznosiaknak" nevezik magukat. A Disznósy családnév először 1312-ben fordul elő, amikor az első ismert zsemberi nemesnek, Ambrus­nak fia, Egyed kijelenti, hogy az atyja által vásárolt Disznós nevű földet nővérének, Erzsébetnek bizonyos Disznósy Mihálytól származott fia, Gallus birtokolja. 1332-ben ennek a Gallusnak fia Pál pereskedik, akit 1341-ben jószágvesztésre ítélnek. 1343-ban birtokaik visszakerülnek a Zsemberyekhez, amikor azonban 1344-ben Zsembery Loránd fia Miklóst Disznós egy részébe akarják iktatni, Pál és testvére, Mihály ellentmondanak. 1346-ban ugyanők pereskednek rokonaikkal, a Zsemberyekkel bizonyos disznósi és zsemberi

Next

/
Thumbnails
Contents