Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 6. Budapest, 1980)

V. A fejedelmi tábla

alhelytartói tábláról van e szó — ha ugyan a kettő nem volt azonos. Az 1560-as— 1570-es évek ülnökeit meglepően jól ismerjük. Onnan kezdve azonban az 1630-as évekig alig tudunk néhányról. Az 1630-as évektől ismét eléggé bő anyaggal rendelkezünk (talán megközelítően teljessel). b) Minthogy az adatokban bővebb időszakokban 5—14 ülnök szerepel, névsoruk bemutatásában a tanácsuraknál s a kancelláriai deákoknál használt módszert kell követnünk: az ábécérendet s nem az időrendet. A fejedelmi tábla ismert ülnökei: Alsó János 1687—1689.73 1665—1666-ban portai ügyvivő. 74 Alvinczi Péter 1675—1680.75 Angyalosi István 1654. 76 Apor István 1686—1689. 77 1686-tól Csíkszék főkirálybírája is. Nagy hivatali karrierjének csúcsára már a Diploma Leopoldinum korában ke­rült. Baksa Ferenc 1572—1578. 78 Balásházy László 1633—1638. 79 Az 1620-as években portai ügyvivő. 80 Táblai ülnöksége idején Közép-Szolnok megye alispánja. 81 Barcsai Mihály 1678—1681. Bánffy Dénes 1659—? Bánffy Zsigmond 1653—1654. Bessenyői János 1547. 82 Bethlen Ferenc 1637—1648. Bethlen Gergely 1669—1678. Bethlen János 1648—1658. Bethlen Miklós 1686—(1689). Bethlen Pál 1681. 83 Békessi Márton 1673. 84 Béldi Pál 1547. 8 5 Bodoni György 1663—1675.86 Boldvai Márton 1667. 87 Székelyhíd utolsó erdélyi főkapitánya. Bornemissza György (juris utriusque doctor) 1607.88 Borsos Tamás 1615—1626.89 Kora híres török diplomatája. Bethlen Gábor uralkodása alatt hosszabb ideig portai ügyvivő. A török diplomácia más vonatkozásaiban is szerepel. Buday János 1547. 90 Chechey Lőrinc 1563—1567. 1569—1570-ben fiscalis director. 91 Daczó Bernát 1547. 92 Daczó János 1678—1686. 93 Csík—Gyergyó—Kászonszék főkapi­tánya. 94 Daczó Pál 1547.95 Dániel Ferenc 1657.96 Háromszéki (fő-) királybíró. 97 Daniel István 1681—1686. 98 Udvarhelyszék főkirálybírája. 99 Dániel Mihály (I.) 1626. 100 Daniel Mihály (II.) 1678—1689.101 Décsey Pál 1570. 102 Dobszay János 1563. 103 Ebeni István 1658—1659. Forró Pál 1607. 104 Fráthay Gergely 1563—1570. 105 Gávay Péter 1635—1652. 106 1623-ban étekfogó. Gerendi János 1577—(1594). 107 1577-ben Olcona szék királybírája. 108 1592 és 1594 közt Torda megye főispán­ja. 109 A Kendy—Kovacsóczy-párt egyik vezető alakja. 1594 májusától az év augusztusáig a rendi pénztár fizető­mestere. A párt szétverésekor számkive­tésbe kell mennie. Gyerőffy György 1685—1689. 110 1675-től Doboka megye főispánja, 1679-től Kolozs megyéé is. 1684-től csak Kolozs megyében viseli ezt a fő­tisztséget. 111 Haller Gábor 1652.

Next

/
Thumbnails
Contents