Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 6. Budapest, 1980)

III. A fejedelmi kancellária

629 1648: Gyfv: Ly 5: I. Rákóczi György korabeli politikai levelek (1648. június 2.); 1650: KA: Deirtsehkreuz 10. 630 1586: Brál—St. H/1. 185; 1592: Barcsai-It. I. 38. A BrÁL—Pr et 1 595. sz. iratban 1587-ben ő is a kisebb kancellária írnokaként szerepel. 631 1659: JE: OKv II. 341: 1668: A-gy. 1668. (augusztus 26.) 632 1 607: K-lt. V. 339; 1619: K-lt. II. 97. 633 V: D IX. 258. 634 1 5 72. március 23.: MTgy 1898:25; 1595: MVH 96(49c). Minthogy 1573 és 1595 közt nem találtuk említését, lehetséges, hogy két személyről van szó. 63? 1577: K-lt. I. 60; 1583: K-lt. I. 73. 636 K-lt. V. 323. 637 1583: BrÁL—Pr et I 581; 1594: BrÁL—Pr et 1 607. 638 1594: Gyfv: Ly 1. cs. 5. (Herberstein 1594. január 13-i nyugtája); 1600: Szk. IV. 124. 639 1607: BrÁL—Pr et I 624; 1614: G: KO IV. 96. 640 1589; K-lt. I. 83; 1590: BrÁL—Pr et I 598. 641 EOE VII. 396. 642 1 5 77: K-lt. I. 60; 1583: BrÁL—Pr et I 581. 643 TT 1882: 456. 644 TT 1882: 75—7. 645 1639: TT 1892: 706; 1651: TT 1885: 329: 1655: TT 1889: 669 skk.; 1657: EOE XI. 294; 1659: EOE XII. 169. 388; 1660: Kv. III. 392. 1661 szeptemberében már elhaltként említik (Kv. III. 475). Szolgálata végén már jómódúnak "számított; 1658 táján a kolozsvári bírák s a tanács erővel felnyittatja az akkor a tatárok kezében lévő Majtényi ládáit, s 660 tallért meg 245 aranyat vesz el tőle, feleségétől pedig további 4000 tallért zsarol ki (Kv. III. 392). Kemény János 1661. szeptember 11-i nyugtája szerint pedig az elhalt török deák vagyonából a fiscusnak jutó részből aznap 914 aranyat, 290 birodalmi tallért, 28 bogos tallért s „holmi oszporákaf', ezenkívül gyöngyöket, arany- és ezüstholmikat adtak át neki. (Kv. III. 475.) 646 Gyfv: Ly 11: Apafi M. közigazgatási rendeletei. (Apafi—Vízaknai Péter, 1662. március 3.; Apafi—Lipcsei György, 1662. május 19.) 647 Uo. (Apafi—Logofet Demeter, 1664. június 6.) 1665-ben Görgényben van rabságban, nem ismert okból. (Gyfv: Ly 12: Udvarhelyi György levelei: Udvarhelyi György — a görgényi provisor, 1665. március 31.) 648 Gyfv: Ly 20: Udvartartási számadások. (1665. szeptember 26.) 649 Rozsnyai naplói s a rá vonatkozó viszonylag bő irodalom egyaránt szegényes azt illetően, hogy az Apafi-komak ez az érdekes egyénisége mettől meddig tölti be a kancelláriai török deák funkcióját. 1669­ben már így említik, conventiójáról is szó van (MHHS.YIII. 425, 504); Mojzes János viszont 1675-ben már .bizonyosan 'kancelláriai török deák. Lehetséges; .hogy 1678-ig ketten is működtek ebben a szerepkörben. 650 A-gy. 1675. (Mojzes conventiója.) 651 1681: TMÁO VI. 167—8; 1687. április: EOE XIX. 160—1. 652 TMÁO VI. 282—4. 653 BrÁL— Fr. II. 89; TT 1893: 319. 654 Gyfv: Ly 20: Fejedelmi uradalmi számadások. (Pap András •—a dési kamaraispán, 1655. november 2.) . - . ..... 655 1633:­ßzS: LRGyk 131 v 3; 1634:SzSJ LRGyk^OO-4. 259 -60, K-J: M (IV. Ulászló—I. Rákóczi György, 1634.-jíiliuJ4.); 1635: SzS; I'.RGyk 227 31, 316, 328, 332, TMÁO II. 292—4, Gyfv: Ly 6: Kassai I. iratai (Kassai—I. Rákóczi Gy.. 1635. június 24.); 1636: SzS: I.RGyk296, 337, 339, 342, 346, 354. Gyfv: Ly 5: Reöthy O. iratai (Reöthy I. Rákóczi György. 1636. július 5.), Gyfv: Ly 6: Kassai I. iratai (Kassai—I. Rákóczi György, 1636. március 2.); 1637: TMÁO II. 483 skk., Gyfv: Ly 6: Kassai I. iratai (Kassai—I. Rákóczi György, 1637. március 29., május 9., július 27.), Gyfv: Ly 22 (Haller István— I. Rákóézí György, 1637. április 16. és november 13.), MTgy 1883: 12 (Tholdalagi és követtársai jelentése) r 1644: MS-gy. (az ifjabb Rákóczi György—I. Rákóczi György. 1644. július 3.), Gyfv: Ly 5: az ifjabb Rákóczi György levelei apjához (1644. március 11., 21., április 17., június 18.), Gyfv: Ly 6: Kassai

Next

/
Thumbnails
Contents