Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 6. Budapest, 1980)

III. A fejedelmi kancellária

Pesthy Imre (Fráter György titkára) 1546.19 Csáky Mihály (Izabella titkára) 1549—1550.20 Brassai János 1559—1562.21 Kendy Sándor 1568—(1573). Csanády János 1569.22 1558— 1569: a nagyobb kancellária ír­noka. Székesfejérvári Tamás 1572.23 Váradi Péter deák 1573.24 Berzeviczy Márton 1574—1575. Brutus János Mihály 1575.25 Gábor deák 1575.26 Csanády Demeter 1576.27 1559— 1570: a nagyobb kancellária ír­noka.28 Váradi Pál 1580.29 1567 és 1570 közt a nagyobb kancellária írnokaként említik. 30 Gyulaffi Lestár 1585—1597. 3 1 Jósika István 1585—? Királyfalvy János 1588.32 1583-tól a nagyobb kancellária írno­ka. 33 Titkár voltát némileg kétessé teszi az a körülmény, hogy 1589—1590-ben ismét mint a nagyobb kancellária írno­kát említik. 34 Mindenesetre ennél jóval feljebb jutott a hivatali ranglistán: 1594—1599-ben fiscalis director. 35 Kakas István 1593—1599.36 Balásfi János 1594—1598.37 1577- től a nagyobb kancellária írno­ka. 38 1588 és 1591 közt a gyulafehérvári káptalan levéltárának requisitora. Bernardffy János 1594—1598.39 1586—1594: a nagyobb kancellária ír­noka. 40 Váradi Lukács 1594—1598. 41 1578— 1579-ben a nagyobb kancellária írnoka. 42 1586-ban Bihar megye jegyzőjeként em­lítik.43 Benkner, Mark 1596. 1586—1590: a nagyobb kancellária ír­noka. 44 Sarmasági Zsigmond 1596—1598. Jacobinus János 1598—1601. Sylla, Matthias 1599.45 Mezey Mihály 1600. 46 Péchi Simon 1602, 1605—1606. Aszalay Mátyás 1603. 47 Keresztúry György 1606. 48 Kassai István 1607—1608. Fráter István 1608—1610. 49 1611-től ítélőmester (1625-ig).5° Ádám Erasmus 1609—1618.51 Hidy György 1610—1611.52 Makay János 1613. 53 Beöleöny Gáspár 1614—?5 4 1602-ben,55 majd 1606-tól 1613-ig5 6 a nagyobb kancellária írnoka. Kovacsóczy István 1616—1622. Krausz János 1620—1621.57 Kékedi Péter 1622.58 Ványai Illés 1622.59 1607-ben a nagyobb kancellária írno­ka. 60 1623—1624-ben a Szepesi Kama­ra tanácsosa és perceptora. 1627-ben is Kassán működik, valószínűleg ugyané rangban.61 Ormánkeözy Gergely 1624—1628. 62 1620-ban a Szepesi Kamara titkára. 63 Beckmann, Hermann (Branden­burgi Katalin titkára) 1626— ? 64 Márkosfalvi Márton 1630—1637 « 1619-től feltehetően titkári kinevezéséig a nagyobb kancellária írnoka. 66 Pathay Sámuel 1631—1641.67 Szalárdi János (vicesecretarius) 1639—1647.68 1633—1638: a nagyobb kancellária ír­noka. 69 1638-ban a fejedelmi levéltár conservatora.70 Kancelláriai működése után a váradi káptalan requisitora a vár elestéig (Siralmas Krónikájában részle-

Next

/
Thumbnails
Contents