Varga Endre: A királyi curia : 1780–1850 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 4. Budapest, 1974)

VARGA ENDRE A KIRÁLYI CURIA 1780-1850 A könyv a feudális kori Magyar­ország legfelső bíróságát, a királyi curiát fennállásának utolsó szaka­szában mutatja be, amikor e hatóság szervezete, ügyvitele és peres eljá­rása véglegesen kialakult, s hatás­köre és illetékessége rögzítődött. A szerző nemcsak a végeredménye­ket mutatja be, hanem a curia in­tézményeit fejlődésükben tárja fel, így néhány kérdésnél a XVII. szá­zadig visszanyúl. A munka tárgyilag is többet ad, mint amit a cím jelez: bemutatja a curiát mint a feudális államappa­rátus egyik legfontosabb szervét, s vázolja e fórumnak az egykori magyar társadalomban elfoglalt helyzetét és szerepét. De emellett a korszak általános történeti képé­nek ábrázolásához is számos új levéltári adattal és szemponttal járul hozzá. Különösen II. József korára, uralkodására és reformjaira vonatkozóan találunk beható elem­zést.

Next

/
Thumbnails
Contents