Török Mária: A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank Rt. iratai : Repertórium (Levéltári leltárak 57. Budapest, 1972)

I. Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank Rt.

62. csomó 193.tétel Boon I. W. és Társa Rt.: könyvvizsgálati jelentós 1934 194. " Tyrilon Teofil Hindu Csokoládé­gyár: helyzetjelentés 1942 Tejigari vállalat 195. " Országos Magyar Tejszövetkeze­ti Központ: hitelkérés, helyzet­jelentés 1939 525£2í!XÍE2£i vállalat 196. " Platter János Konzervipari ós Kereskedelmi Rt., Kecskemét: ágasegyházi gyümölcsös leírás, re­vizori jelentések, hitelügyek, mérlegek 1940-1944 HUtoip_ari vállalat 197. n Szárazjég Üzem: ismertetése, tőke­szükséglete és rentabilitása, szá­razjég gyártása a nagymihályi szén­sav felhasználásával 1935 Szeszigari vállalatok 198. n Bródy Központi Szeszfinomitó: hitelügyek 1929-1934 199. M Kőbányai Borpincészet Rt.: hitelügye 1945-1946 200. " Kőbányai Polgári Serfőző Rt. és Szent István Tápszermüvek Rt.t véltóhitel ügy > 1920-1946 . 63. csomó 201, w Krausz-Moskovits Élesztő-, Szesz Rt.: alapszabályok, igazgatósági ülési jegyzőkönyvek, szindikátu­si megállapodások, üzleti je­lentések 1919-1924 202, M Lipótvárosi Szeszgyár: szindiká­tusi jegyzőkönyvek 1917-1918

Next

/
Thumbnails
Contents