Bakács István, Dávid Lászlóné: P szekció : Kisebb családi és személyi fondok II. kötet : 445–649. alaptörzsszámok : Repertórium (Levéltári leltárak 47. Budapest, 1969)

Áttekintő raktári jegyzékek

p 542 - 190 ­8.cs. 21. tétel Máriássy Klára, Kis Pál v 1745 Okolicsányi Antal, Okolicsány, Liptó megye 1770 * Okolicsányi János, Szacsur, Zemplén megye 1734-1751 Okolicsányi Márton, Okolicsány 1740, 1743 Palugyai Gábor, Kis Pál, Deménfalva, Liptó m. 1740-1743 Pottornyay Ádám, Csát 1750 Pottornyay András, Giralt, Sáros megye, Hunszdorf, Csát 1753-1775 Pottornyay János ifj. Pottornya, Igló 1752, 1763 Pottornyay Mihály ifj. Kis Pál, Pest 1750-1751 P. , sógora 1768 Rhédey László, M.Jesztreb - < 1748-1749 Szentiványi Farkas, id., Szentivány 1766 Szepes megye (Görgey Boldizsár szolgabiró) Toporc 1732-1733 Szmrecsány József, Szmrecsán 1769,1773 Teleki Sámuel gr., Pálfalva ' 1771,1773 Ujházy Dániel, Holomnic, Szepes megye 1771-1772 Zahorák, Nicolaus, szolgabiró, V. Teplic 1751 22. tétel Pottornyay Mihályné Katalin Hozzá intézett levél: Máriássy Ferenc, Batizfalva 1785 • 23. tétel Pottornyay Miklós Személyi irat 1785 Hozzá intézett levelek: Andaházy Imre 1836 Finanz-Bezirks-Direction, Rózsahegy 1853 Kk. Grundentlastungs Landes-Commission, Pozsony 1855 Hiros-Szliad.... Andreas, Rechenberg? 1837 Pongrácz Gergely, Késmárk 1839 Thuranszky? Stephan, Turicze? 1857 Wawrisonsky? , Wawrinowe? 1855 Ottilia kn. Olvashatatlan aláirás, Igló 1855 24. tétel Pottornyay Pálné, Révay Magdolna Hozzá intézett levél: Sz Judit 1712 25. tétel Pottornyay Pál Liptó, Gömör és több vármegye első táblabirája Hozzá intézett levelek: Bereg András és Kerékgyártó György, Csát kn. Fábry János, Jolsva 1761 Gömör megye (Sztehlo Mátyás) Felső Sajó 1760 Jeszenák (János)l(Eszterházy hg. jogügyigazga­tója) Pest 1760 Jeszenszky Sándor, Rahó 1753 Polet, Joannes, Gombaszeg 1760 Pottornyay János, testvére kn. Reguly Zsigmond, Pelsőc 1757 Zámbó Mátyás, Pelsőc 1759

Next

/
Thumbnails
Contents