Pál Zoltán: Társadalomtudomány a diktatúrában (Budapest, 2021) - Doktori disszertációk a Magyar Nemzeti Levéltárból 2.

Pál Zoltán 1987-ben született Budapesten, diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte 2013-ban. Dolgozott az MTA Történettudományi Intézetében (2016–2020), valamint az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoportjában (2015–2020) is. 2021 óta a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főlevéltárosa, az 1945 utáni munkáspártok iratanyagának egyik refe­rense. Kutatási területe az 1945 és 1990 közötti politi­ka-, művelődés- és társadalomtörténet. PhD-fokozatát 2019-ben védte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Politikai döntéselőkészítés és valóságismeret a Kádár-korban. Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete (1966–1989) címmel. Disszertációjában makro­szinten mutatta be azt a döntés-előkészítési struktúrát, amelyben a kommunis­ta pártállami vezetés elhelyezte az intézményt. A fokozatszerzés után a szer­ző részben átdolgozta, kiegészítette munkáját azért, hogy részletesebb képet kaphassunk a Társadalomtudományi Intézetről, a Kádár-korszak eme kevéssé ismert, ám tudománytörténeti szempontból jelentékeny kutatóhelyéről. Kötetünk két sorozatba is illeszkedik. Közös bennük, hogy olyan doktori disz­szertációkat tartalmaznak, amelyek a politikatörténettől az egyháztörténeten át a társadalom, a mentalitás és a környezet történelmének lényeges kérdé­seit helyezik új megvilágításba. A Magyar Nemzeti Levéltár kiadványaival az intézményben őrzött iratanyag tudományos feldolgozásának ad teret. A Mika Sándor Egyesület a nyomtatott megjelenéssel lehetőséget kíván teremteni az Eötvös Collegium egykori Történész Műhelyének hagyományát ápoló közös­ség tagjainak arra, hogy önálló kiadványban mutathassák be eddigi legfonto­sabb eredményeiket. Pál Zoltán TÁRSADALOMTUDOMÁNY A DIKTATÚRÁBAN 2. Doktori disszertációk a Magyar Nemzeti Levéltárból Pál Zoltán TÁRSADALOMTUDOMÁNY A DIKTATÚRÁBAN

Next

/
Thumbnails
Contents