A Miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár plakátjai, 1958-59 között, év nélkül

Miskolc, 1958-1959 • Hirdetmény - Sorozás (492 mm x 701 mm)

A Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének rendeiete alapján-------------------—--------------------------- község (város, kerület) területén lakó, * 19 ___évben született férfiak összeírását-------------év--------------------------------hó--------------napján___________órakor---------------------------------------------------utca --------------szám alatt tartjuk meg Az összeírásra kerülő fiatalok névreszóló Idézést kapnak r —- Mindenki köteles magával hozni személyi igazolványát, családi és vagyoni helyzetét igazoló okmányát Ha az összeíráson való megjelenés az összeírásra kötelezettek részéről elháríthatatlan akadályokba üt­közik, helyettük hozzátartozóik jelen jenek meg az össze­író bizottság előtt (a szükséges okmányokkal) Azok a fiatalok, akiknek a fentiek szerint összeíráson meg kell jelenni, de _______év _________________hó-----------napig névreszóló idézést nem kaptak, a szük­séges okmányokkal a fent megjelölt időben és helyen összeíráson jelenjenek meg. Azok a fiatalok, akik____________________________ községben (városban) ideiglenesen tartózkodnak és idézést nem kaptak, az állandó lakóhelyük szerint illetékes összeíró bizottság előtt kötelesek megjelenni A meg nem jelenést a törvény szigorúan bünteti ! Kelt ______________________ WÊKÊIÊÊÊÊÊtm Megyei Tanács VB. elnöke megyei kiegészítő parancsnok Borsodmegyei NyV, Miskok — Mb. vezető: Szűcs Andor ~ 47073 — 3500

Next

/
Thumbnails
Contents