Méhészeti Hetilap, 1918. január-április (2. évfolyam, 1-17. szám)

1918-01-06 / 1. szám

!. szám. ISIS, január 6. MÉHÉSZETI HETILAP MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. E Iöit£été* i ára fél évre korona. Kéziratokat nem adunk vissza. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : MÉHÉSZ JENŐ. Hirdetési díjszabás: Apróhirdetésnél minden szó J2 fíiJér. Üzleti hirdetésedéi égy-egy hasáb C • 40 mm.) széks és egy-egy mi!!.'mé­ter magas területért 10 fillér fizercndf. Előfizetőknek 50 ■*/* engedmény. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Tiszacsécse. Szaímármegye. Posta: Tiszakóról Szakkérdésekben díjtalan tanácsadás — ’»■- — : ■- ”■■■■ - ­...........-----------— Le vélváiatzl kívánó levelekhez válaszbéiyeg cutolaad». Ä cukoretetésröi. Mini minden állati testnek úgy a »éh­nek is szüksége van teltének felépítésiéhez és fenntartásához: fehérjére, szénhidrátra (cukor, dextrin, keményítő stb.) zsírra, víz­re és ásványi sókra. Ezen anyagok közttl mindegyik egyaránt fontos, azért a méh táplálkozásban egyiknek sem szabad hiá­nyoznia. A méh természetes táplálékai a vizen kivüi & virágpor és a méz. A virágpor fe­hérjét, zsírt és ásványi sókat szállít, a méz pedig főleg szénhidrátot, ügy a virágpor mint a méz összetett test és mindegyik mint­egy tizenegy féle anyagot tartalmaz. A vi­rágpor főképen a méhtest növekedéséhez és fejlődéséhez szüksége*, a méz cukor­tartalma pedig atesíben való elégés által az anyagcserét tartja fenn, a méz tehát lényegében életfenntartó étel. A méheknek cukorra! vaui etetésénél majdnem kizárólag a nádcukor jön tekin­tetbe, tehát a kan disz-, kristály-, kocka és .sü­vegcukor. Ha a méz és nádcukor összetételét egymással összehasonlítjuk, akkor azt lát­juk, hogy tartalmilag a cukor a mézhez képest nagyon szegény, mert a cukor más­ból nem áll mint épen cukorból, a méz pedig sokféle anyag összetételéből áll. Az­ért a cukor tápértéke távolból sem olyan nagy, mint a mézé. A méhek etetésénél I tehát nem is lehet olyan jó és értékes mint ; a méz. Mini nagyjában a tnéz úgy a cukor is csak a kifejlett méhek életfenntartására szol­gálhat, tehát fenntartó étel. Mint ilyen csak a felnőtt méhek álieí el éséhez használ- ! ható. A fíasiiás táplálására és fejlődésére magában alkalmatlan, meri nem tartó máz fehérjét. Cukor etetésnél a virágpor fogyasztás a kaptárban nagyarányú és mindenki, aki cukrot etetett már, láthatta azt, hogv . mé­hek sörön és tömegesen hordják a virág­port az etetési idő alatt. Pótolni a ka iák azt, ami az egyoldalú cukorban hiái.yüK, tehát a cukrot némileg élvezhető és tápiáié eledellé változtatják át. Ebből az következik, hogy ha télire cukorral etetünk, akkor azt idejében tegyftk meg, hogy a méhek az etetés alatt kijár­hassanak és a hiányzó részeket még be- gyűjthessék és a cukoroídatot be is fede- lezhessék. A cukoroídat egy liter vízhez egy ki­logramm cukor teljesen tisztított, de kékit- ve ne legyen. Az oldatot ne forraljuk fel, hanem ha a víz forr, akkor tegyük ebbe a cukrot és állítsuk félre az edényt a tűzről. A cukor a forró vízben felolvad és ha lan­gyosra kihűlt, megkezdhetjük az etetést, amely este történjék. A nádcukor részbeni invertálására betehetünk kevés almasavai UJ ittuk weg •lAflzetésfinket f

Next

/
Thumbnails
Contents