Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1940

A gyulafehérvári róm. kát. egyházmegye kolozsvári általános helytartósága. E 1095" Alapítási év: 1702. AZ ERDÉLYI RÓM. KÁT. EGYHÁZMEGYEI TANÁCS VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ MAROSVÁSÁRHELYI II. RÁKÓCZI FERENC RÓM. KÁT. GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1940-41. TANÉVRŐL. Y Közreadja : DARÓCZI LÁSZLÓ igazgató. nagy samu könyvnyomdája, marosvásArhely petöfi-tér

Next

/
Thumbnails
Contents