Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1919, 1920

Cenzurat : dr. I. Nestor. AZ ERDÉLYI RÓM. KflTH. STÁTUS MflROSVÁSÁRHELYI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ff Értesítője AZ 1919—1920-IK ISKOLAI ÉVRŐL1 KÖZZÉTESZI: RETTEGI GÉZA igazgató. NAGY SAMU KÖNYVNYOMDÁJA MAROS-VÁSÁRHELY, 1920.

Next

/
Thumbnails
Contents