Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1917

AZ ERDÉLYI RÓM. KATH. STATUS marosvAsArhelyi főgimnáziumának ÉRTESÍTŐJE AZ 1917—1918-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI ; RETTEGI GÉZA igazgató. NAGY SAMU KÖNYVNYOMDÁJA MAROS-VÁSÁRHELY, 1918.

Next

/
Thumbnails
Contents