Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1915

AZ ERDÉLYI ROM. KflTfl. STÁTUS MflROSUÁSÁRHELYI FŐGIMNÁZ1ÜMÁNRK ÉRTESÍTŐJE AZ 1915—191S-IK ISKOLAI ÉURÖL. KÖZZÉTESZI RETTEGI GÉZA igazgató © MAROSVÄSÄRHELy GRÜNN SÁMUEL KÖNYVNYOMDÁJA 1016.

Next

/
Thumbnails
Contents