Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1914

B <°35 AZ ERDÉLYI ROM. KflTH. STÁTUS MflROSUÁSÁRHELYI FŐGIMNÁZIUMÁNAK " ÉRTESÍTŐJE flz 1914—1915-ik iskolai éuröl. KÖZZÉTESZI RETTEGI GÉZA igazgató. Marosvásárhely GRÜNN SÁMUEL KÖNYVNYOMDÁJA 1915.

Next

/
Thumbnails
Contents