Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1907

É'jöSs*-' ' 'j .........un ii i >i » i AZ ERDÉLYI RÓM. KfiTH. STÁTOS MflROSUÁSÁRHELYI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1907—1908-1K ISKOLAI ÉVRŐL Közzéteszi RETTEGI GÉZA igazgató. MAROSVÁSÁRHELY GRÜNN SÁMUEL KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents