Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1906

AZ ERDÉLYI ROM. KATH. $TÁTUÍ> MflROSUÁSflRHELY! FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1906—1907-IK ISKOLAI ÉURÖL Közzéteszi RETTEGI GÉZA igazgató MAROS-VÁSÁRHELY ORÜNN SÁMUEL KÖNYVNYOMDÁJA IU07 ■i I

Next

/
Thumbnails
Contents