Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1904

_ E lOQf \l Et^DÉLVl í(Óíf. KATH. STÁTUS MflROSUÁSÁRHELYI FÖGIMNflZIüMflNflK rr Értesítője AZ 1904—1905. ISKOLAI Él/RÓL Közzéteszi RETTEGI GÉZA igazgató MAROS-VÁSÁRHELY (iltÜNM SÁMUEL KÖNYVNYOMDÁJA 1905 má,

Next

/
Thumbnails
Contents