Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1889

A MAROSVASARHELYI ROM. GYMNASIUM J I ÉRTESÍTŐJE AZ 1889—90-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: KARÁCSON MÁRTON IGAZGATÓ. KOLOZSVÁRT!. Nyomatott Burckhárdt Ágoston könyvnyomdájában.

Next

/
Thumbnails
Contents