Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1887

A MAROSVÁSÁRHELY! ROM. KATH. ÉRTESÍTŐJE az 1887—88-ik ISKOLAI ÉVRŐL, KÖZLI : KARÁCSON MÁRTON, IGAZGATÓ. Maroji-Vásárhelytf, NYOMATOTT GÁLFFY BÁLINTNÁL A KOM. KATH. LEÁNYISKOLA GYORS» 1888,

Next

/
Thumbnails
Contents