Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1886

MAROSVÁSÁRHELY! RÓM. KATH. NAGY-G1NASIUM ÉRTESÍTŐJE az 1886—87-ik ISKOLAI ÉVRŐL. közli: KARÁCSON MÁRTON, IGAZGATÓ. Maros-Vásárhelyt, NYOMATOTT GÁLFFY BÁLINTNÁL A RÓM. KATH, LEÁNYISKOLA GYORS8 1887.

Next

/
Thumbnails
Contents