Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1884

, A MAROSYÁSÁRHELYI ROM. КАТИ. NAGV-GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE az 1884—188S-ik ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: KARÁCSON MÁRTON, igazgató. Maros-Vásárlielytt. NY. KKAUSZ К. Л ROM. KATII. L.-ISK. BETŰIVEL. 18S5.

Next

/
Thumbnails
Contents