Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1881

Д yVlAROSYÁSÁRHELYI róm. kath. NAGY-G YMNA SI UM az 1881—82-ik ISKOLAI ÉYRŐL. Maroa>Vás&rhelytt, NYOMTATTA. SZABÓ GYULA A R. KATH, L.-I8K. QYORSS. 188».

Next

/
Thumbnails
Contents