Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1879

#95 m-mp**» /íVV-oi ^ yVÍAROS_yÁSÁRHELY, róm. kath. nagy-gymnas|um •í^r w az 1879-SO-ilc ifif K, * iskolát évről. Hl 3s^Caros-"V ásárlielytt, Nyomatott SZABÓ GYULÁNÁL n r. k. l.-isk. gyorsa.' 1880. ta/wwvv

Next

/
Thumbnails
Contents