Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1874

A MAROSVÁSÁRHELYI RÓMAI KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRTESÍTVÉNYE az i874L-ik tanévről. MAROS-VÁSÁRHELYTT. JJyomatott jS ZAB ó Lajosnál, a róm. kath, leányiskola gyors sajtóján, 1 8 7 5.

Next

/
Thumbnails
Contents