Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1873

A MAROS-VÁSÁRHELYI BŐM. KATH. NAGY GYMNASIUM ÉRTESÍT VÉNYE * az 187%-ik tanévről. Kiadja a tanári testület. f?3V MAROS- V OS ÄRHELYTT Nyomatott Bacsilla és Héjas Józsefnél a rom. kath. leányiskola gyorssajtójan ✓ 1 8 7 4.

Next

/
Thumbnails
Contents