Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1872

■:Ox ■ MAROS-VÁSÁRHELYI KATII VI OSZTÁLYÚ GYMNASIUM ik tanévről---------------------------------------------------------------------------­M AROS-VÁSÁRHELYTT. NYOMATOTT HÉJAS JÓZSEFNÉL A ROM. KATH. LEÁNYISKOLA BETŰIVEL 18 7 3. ■ \ ...j ■rl

Next

/
Thumbnails
Contents