A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1889 (Budapest, 1889)

A MAGVAK KIRÁLYI HON VÉDELMI MIN IST ELI UM A HONVÉDSÉG ÉS CSENDÖR8ÉG N É V K Ö N Y V E 1889. ÉVRE RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI KIMUTATÁSSAL. HÍV A r vV L. o s kiadXh BUDAPEST PALLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZ VÉN YTÁRSASÁÜ 18>9.

Next

/
Thumbnails
Contents