A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1888 (Budapest, 1888)

Röviditések és jegyek magyarázata

11 A rövidítések és jegyek magyarázata. főpark. főparancsnok (nyilv. t.) nyilvántartó liszt altbgy. altábornagy idgl. ideiglenes 1). t. t. belső titkos tanácsos (v. ill.) várakozási illetékkel kér. pesnk. kerületi parancsnok szabadságolt tbrk. tábornok (h. a.) helyi alkalmazásbeli pesnk. parancsnok Dr. Doctor pcsnksg. parancsnokság r. oszt. rendosztály sgtlt. segédtiszt trzs. törzs ezds. ezredes ddr. dandár alezds. alezredes fddr. féldandár őngy. őrnagy zászlj. zászlóalj szds. százados h. ezrd. huszár ezred fhdgy. főhadnagy h. szd. huszár század hdgy. hadnagy 8T­gyalog th. tiszthelyettes húsz, huszár t. á. tettleges állomány lov. lovas sz. á. szabadságolt állo­hrezg. herczeg mány őrgr. őrgróf (sz. f.) számfelett gr. gróf (sz. k. v.) szolgálaton kívüli br. báró viszony Ivg. lovag kt. kezelőtiszt t kamarás — tettleges állomány Cs. és kir. rendjelek és díszítmények. Ar. gy. r. Arany gyapjas-remi hdm. hadi diszitmény §r Mária-Terézia-rend © vitézségi aranyérem lovagja o vitézségi ezüstérem Sz. 1st. r. Szent-István-rend 1. 2. r. 1. vagy 2. rendű Lt, r. Lipót-rend ngyk. nagy-keresztes V. k. r. Vaskorona-rend k. k. közép-keresztes 2. íi. oszt. 1. 2. 3. osztály lo­a. é. k. arany-érdemkereszt lvg. vagja e. é. k. eziist-érdemkereszt F. J. r. Ferencz-.Tózsef-rend k. koronás. k. é. k. katonai érdemkereszt

Next

/
Thumbnails
Contents