A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1883 (Budapest, 1883)

A rövidítések és jegyek magyarázata topár. főparancsnok • altbgy. al tábornagy v. t. t. valóságos titkos ta­nácsos kér. pepiik. kerületi parancsnok tbrk. tábornok pcsnk. parancsnok pesnksg. parancsnokság sgdt. segédtiszt ezds. ezredes alezds. alezredes öagy. őrnagy Szds. százados fhgy­főhadnagy tigy. hadnagy th. tiszthelyettes t. ;í. tettleges állomány sz. á. szabadságolt állo­mány (sz. f.) számfelett Cs. és kir. rendjelek ar. gy. r. A ranygyapjas-rénd gg Már i a-Terézi a-ren d lovagja Sz. 1st. r. Szent-1 stván-rend Lt. r. Lipót-rend V. k. r. Vaskorona-rend 1. 2. Pi. oszt. 1. 2. 3. osztály lo­Ivg. vagja F. J. r. Ferencz-József-rend k. é. k. katonai érdemkereszt (sz. k. v.) szolgálaton kividi viszony idgl. ideiglenes (v. ill.) várakozái illeték­kel szabadságolt (h. áll.) béke-állomány Dr. Doctor r. oszt. rendosztály trzs. törzs ddr. dandár zászlj. zászlóalj 1. ezrd. lovas ezred 1. szd. lovas század gy­gyalog lov. lovas lírczg. herczeg őrgr. őrgróf gr. gróf b. báró Ivg. lovag­T '' h' ■ arany kulcsos és díszítmények. hdm. hadi diszitmény 0 vitézség! aranyérem O vitézségi ezüstérem 1. 2. v. 1. vagy 2. rendű vz. vitéz ngyk. nagy-keresztes k. k. közép-keresztes a. é. k. arany-érdemkereszt e. é. k. ezüst-érdemkereszt (k.) koronával

Next

/
Thumbnails
Contents