Magyar Hiradó, 1976. július-december (68. évfolyam, 27-52. szám)

1976-07-01 / 27. szám

EGYESÜLT MAGYAR HETILAPOK * _ ;D HUNGARIAN WEEKLIES N*w Brunswick MAGYAR HERALD, Perth Amboy HERALD, Passaic FREE PR ESS, Trenton FÜGGETLENSÉG and JERSEY HERALD, Bethlehem, Pa. HÍRADÓ VOL. 68. ÉVFOLYAM — NO. 27. SZÁM SINGLE COPY 30c — NEW BRUNSWICK, N. J. - Thursday, July 1, 1976 AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYESÜLET XXX. KONVENCIÓJA LIGONIER — Az Amerikai Magyar Református Egyesület XXX. Konvenciója hétfőn reggel ünnepi Istentisztelettel kezdő­dött a kies fekvésű Bethlen Ott­hon templomában. Ft. Béky Zoltán, az Egyesület elnöke tartotta magas számya­­lásu ünnepi prédikációját. A templom zsúfolásig meg­telt az Egyesület tagjaival, a hozzátartozókkal és az amerikai magyar református közösség képviselőivel. Az Istentiszteletben segéd­keztek: Ábrahám Dezső és Bütösi János püspökök és Nagy Lajos volt püspök a Bethlen' Otthon igazgatója továbbá Ft. György Árpád, Ft. Dr. Szabó István, Ft. Dr. Újlaki Ferenc, Nt. Illés Lajos, Nt. Tóth Tibor, Nt. Csutoros István, Nt, Berze­­viczy László. Délután Dr. Béky Zoltán megnyitotta a közgyűlést. A Tisztikar és az Igazgatóság jelentésével telt el az első nap. Hétfőn este diszbankettet tartottak. Kedden reggel kinevezték a különböző bizottságokat. Jövő heti számunkban részlete­sen beszámolunk a konvenció lefolyásáról és a Tisztikar és Igazgatóság választásainak eredményeiről. A Konvención lapjainkat Gombos Zoltán szerkesztő és Dienes László veterán New Jersey-i szerkesztő-munkatár­sunk képviselte. 3 billiós kincs UJ DELHI —Indiai szakértők azt jelentették, hogy 3 billió dolláros kincset találtak, ame­lyet egy dúsgazdag maharadzsa 250 évvel ezelőtt rejtett el. Carter: A közmorál és a magánerkölcs összekapcsolódik LAFAYETTE. Indiana - Jimmy Carter beszédét az tette aktuálissá, hogy az utóbbi idő­ben számos közéleti személyi­ségről kiderült, hogy egyáltalán nem volt erkölcsös hivatali viselkedésük. Jimmy Carter beszédében hangsúlyozta, hogy nem lehet elválasztani a közélete és a FORD FIGYELMEZTETI KUBÁT WASHINGTON — Ford elnök figyelmeztette Kubát, hogy az esetleges beavatkozás Puerto Rico belügyeibe „barátságtalan aktusnak fog minősülni, amelyet az azonnali megfelelő reagálás fog követni.” Ford elnök beszédét San Juan-ban tartotta amikor a Puerto Rican Economic Summit Conference-ra megérkezett. Szintén részt vettek a tár­gyaláson Nagy Britannia, Fran­ciaország, Nyugat-Németország Japán, Olaszország és Kanada küldöttei. Dióhéjban... DETROIT — Anthony „Tony Jack” Giacalone ismert Mafia alakot tiz évre és 30,000 dollár pénzbüntetésre Ítélték. BUENOS AIRES — Argentina katonai kormánya megfosztotta politikai jogaitól Isabel Martinez de Peron volt elnökasszonyt és 35 más politikust. Olasz választások: feltörtek a kommunisták RÓMA — Az olasz nemzeti választások eredményei azt mu­tatják, hogy az Olasz Kommu­nista Párt 49 képviselői széket nyert el, ami jelentős eredmény számukra, azonban nem elég ahhoz, hogy a még mindig domináns keresztény demokra­ták fölé kerekedjenek. Az eredmények a kommu­nisták növekvő szerepét mutat­ják Olaszországban, ugyanakkor kifejezeik az olasz államigazga­tás egyik nagy problémáját is, amit a legjobban igy fejezett ki Argentínai halálbrigádok BUENOS AIRES — A két uruguayi politikus elrablása annak idején igen látványos volt. Öt nappal az eset után az argen­tínai rendőrség közölte, hogy a két politikus megbilincselt és megkötözött holttestét két másik tetemmel együtt, akiket egy héttel azelőtt találtak meg, a város határában egy elhagyott egy olasz politikai szakértő: „az ország a kormányozhatatlanság állapotába kerül”. A Kereszténydemokrata Párt a legnagyobb párt Olaszor­szágban, s szintén az a párt, (Folytatás a 4. oldalon) JULIUS 4: HALLÓ MARS! WASHINGTON - Julius 4-én 9 óra 58 perckor a Viking 1 űrhajó megérkezik a Marsra. „Földre száll” — akartam Írni, azonban ez a szó nem helyes, tehát: „Marsra száll”. Két kamera fogja színesben közvetíteni, színesben és eredeti­ben az eseményt. A két kamerát a következő­képpen állították be: az egyik a talajt mutatja a leszálló űrhajó körül, a másik pedig, az emberi­ség történetében először, bemu­tatja a Mars tájainak panorámi­­kus képeit. A Marsraszállást követően JOHANNESBURG — Az egy hetes lázadást követően most a legtöbb gettóban nem voltak zavargások, azonban ismét sor került kisebb összeütközésekre a rendőrség és a feketék között. JERUZSÁLEM — Az izraeli kormány 1,6 százalékkal csök­kentette katonai kiadásait. A hadügyminiszter ellenezte a csökkentést, azonban leszavaz­ták őt. CHICAGO — Egy felmérés azt mutatta, hogy azoknak a nőknek a 34 százaléka, akiknek át lyukasztották a fülét különböző komplikációktól szenvedett. RÓMA — A kormányon lévő olasz Kereszténydemokrata Párt elhalasztotta a Lockheed ameri­kai vállalat illegális pénzügyei­nek vitáját a választások utáni időkre. TOKIO — Négy személyt tartóztattak le a Lockheed repülőgépgyár illegális, Japánba történő megvesztege­tései miatt. HISZNEK AMERIKÁBAN, DE NEM A POLITIKUSOKBAN NEW YORK — A Daily News című vezető New York-i napilap közvélemény-kutatást rendezett, amellyel megismételte a tiz évvel ezelőtti akcióját. A közvélemény-kutatás leg­főbb tanulsága az, hogy az amerikaiak, vagy mondjuk, szű­kebben véve a New York-iak autóban volt. (Folytatás a 4. oldalon) néhány órán belül a NASA-hoz (Folytatás a 4. oldalon) hisznek Amerika jövőjében, azonban nem bíznak politiku­saikban. Azok közül, akik azt vála­szolták, hogy elveszítették a nemzet jövőjébe vetett hitüket, minden tízből hét azt mondta, hogy ennek fő oka az, hogy nem becsületes a kormány, s emiatt Bejrut: A szövetséges ellenség és az ellenség szövetség? JERUZSÁLEM — A leg­újabb libanoni krízis — hiszen már régóta csak azt lesi az ember, hogy tart-e a béke legalább pár napig, azt találgat­ja. hogy mikor fordul ismét a kocka — az arab országok és Libanon kapcsolatai újabb sza­kaszát nyitotta meg. Az arab országok előtt az a nagy feladat áll. hogy megoldják valahogy a (Folytatás a 4. oldalon) GRASSE — Franciaországban felbecsülték Picasso hagyatékát. A festményeket, szobrokat is beleértve, házával és pénzével együtt több mint 750 milliós vagyont hagyott a mester maga után. WASHINGTON — A Kong­resszus megszavazott 878 millió dollárt az Amtrak vasúti tár­saság támogatására. *Vd kiábrándultak a nemzet vezetői­ből. A válaszadók egynegyede a vietnami háborút idézte mint negativ véleménye és hite elvesz­tésének fő okát. (Folytatás a 19. oldalon) magánélet erkölcsét. ,,Nem arra gondolok, hogy eltérő normákat alkalmazzunk a közéletben és a magánéletben. Semmi ok nincs arra, hogy kevésbé legyünk becsületesek hétfő reggel, mint vasárnap voltunk” — mondotta Carter. (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents