Magyar Egyház, 1929 (8. évfolyam, 9-12. szám)

1929-09-01 / 9. szám

Főszerkesztő: SEBESTYÉN ENDRE Szerkesztő: BORSY-KEREKES GYÖRGY VIII. Évfolyam Megjelenik havonta Előfi-etés: évi egy dollár 4jcesztőség: Bo. b/l Átesne, Pa. 1929 SZEPTt,. Társszerkesztő: VINCZE KÁROLY Kiadóhivatali igazgató: DARÓCZY SÁNDOR 9. szám H ÁRTALOM: Kifogások a végte­lenségig. — Sebestyén Endre: Papok és lapok. — Fazekas Lajosné: A nyári magyar iskoláról. — Borsy-Kerekes György: “Inkább legyenek koldus szegények ...” — Marton Sándor: A kövek prédikációja. — Dr. Muzsnai L.: A lélek rejtelmes világa (V. K.) — John Dark: A mi saját külön “Jeanne D’Arc-unk”. — Vincze Károly: Vakoló kanállal a falakon I. — Nánássy Lajos: Világitó torony. — Vincze Károly: Aranykalászok. — Szemlélődés: A Ref. Egyesület, Titkári szózat, Magyar vizs­gák, A napi sajtóban ..., A Nemzet­gyűlés ... Egyházi Élet: Hírek. □ □ KIADJA: PUBLISHED BY: MAGYAR EGYHÁZ LAPKIADÓ TÁRSASÁG BOX 326, DUQUESNE, PA., U. S. A. &mm

Next

/
Thumbnails
Contents