Magyar Cserkész, 1999 (51. évfolyam, 1-2. szám)

1999-01-01 / 1-2. szám

2. oldal Pályázati felhívás PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGI ÖSZTÖNDÍJRA CSER KIÉSZ Tizenkét nyugati magyar szervezet kezdeményezésére a 2000/2001-es tanévtől keződően két szemeszteres nyelvi és hungarológiai (magyarságismereti) képzés indul Magyarországon, magyarul tudó fiatalok, elsősorban egyetemisták számára. A program célja, hogy a nyugati diaszpórában élő fiatalokban erősödjön az identitásérzés, a magyarságtudat, az anyaországhoz való kötődés. A program során a résztvevők — alapos magyar nyelvi képzésben részesülnek, amelyről akkreditált államvizsga bizonyítványt kapnak, (ECL nyelvvizsga) — a teljes magyar kultúrát átfogó kurzusokon vesznek részt, — valamint szaknyelvi tudásuk alapján különböző budapesti egyetemeken hallgathatnak akkreditált kurzusokat. A program egyéb közösségi tevékenységekkel egészül ki. A résztvevőknek az oktatás költségeit és kollégiumi elhelyezését a magyar állam által adományozott ösztöndíj biztosítja. A résztvevőknek az útiköltséget, beiratkozási dijat és a személyes költségeket kell vállalni. Az ösztöndíjasok kiválogatása pályázati formában történik. A beküldött pályázatok elbírálását nyugati egyetemeken oktató neves tanárokból alakult bíráló bizottság végzi. Az ösztöndíj elnyerésének feltételei: — megfelelő szintű magyar nyelvtudás, amelynek értékelése nyelvi tesztek segítségével történik. — A helyi magyar közösségben, például a cserkészetben folytatott eredményes munka, amelyről a vezetők nyilatkozata szükséges. — Egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytatóknál az intézmény véleménye A nyugati magyar fiatalok képzését kezdeményező szervezetek nevében Dr. Tarján Gábor A pályázattal kapcsolatos további információk kaphatók a GABORTTT@,AOL.com drótposta címen valamint a 973 772 8810 telefonszámon az esti órákban.

Next

/
Thumbnails
Contents